دکتر کسری امین کاظمی

دکتر کسری امین کاظمی


وب سایت اطلاع رسانی و سیستم نوبت دهی مطب کسری امین کاظمی با استفاده از سامانه نوبت دهی شرکت راه اندازی شد

وب سایت اطلاع رسانی و نرم افزار نوبت دهی مطب دکتر کسری امین کاظمی راه اندازی گردید. وب سایت شامل اطلاعات جامع و کامل از تخصص ها و انواع شیوه های درمانی است که توسط دکتر کسری امین کاظمی ارائه می گردد. اطلاع رسانی از وضعین تعطیلی ها و زمان های کاری و رزرو نوبت در مطب ازدیگر گزینه های ارائه شده در وب سایت می باشد.

 

در سیستم نوبت دهی مطب امکان زیر فراهم گردید

 • تعریف شیفت های کاری
 • تعریف دپارتمان و واحد های کاری
 • ویزیت های روزانه و رزرو های کاربران
 • امکان رزرو از طریق سیستم داخل مطب و اپلیکیشن مشتریان
 • اتصال به پنل پیامک و ارسال پیامک در شرایط مختلف
 • ارسال پیام مانند پیام های مناسبتی به مشتریان
 • ارسال پیامک یادآوری زمان ویزیت به مشتریان
 • نظر سنجی از مشتریان
 • گزارشات نظر سنجی
 • ارسال محتوای پیامکی
 • فرم های شرح حال بیمار بصورت پویا طراحی و تکمیل می گردد