راه اندازی سیستم پشتیبانی (تیکت) GR TEAM


سیستم پشتیبانی (تیکت) شرکت پرتوهای طلایی ارتباطات ایرانیان راه اندازی گردید

پشتیبانی سریع و به موقع به عنوان یکی از ضروریات سامانه های نرم افزاری همیشه یکی از دغذغه های شرکت و اعضای تیم فنی بوده است. استفاده از تماس تلفنی بدون در بدو امر بدون استفاده از سیستم ثبتی دارای مشکلات زیادی از جمله : عدم دقت در پردازش و تحلیل، عدم وجود دسترسی مشتری به روند کار، نبودن نظم در کارها، عدم نوبت دهی درست و ... در سازمان ها ایجاد می نماید. جهت سامان دهی به این مشکلات اعضا تیم فنی شرکت اقدام به طراحی و تولید سیستم پشتیبانی جهت ارائه خدمات بهتر و مناسبت تر به مشتریان عزیز کردند و موفق شدند سامانه پشتیبانی را بصورت آنلاین ایجاد و راه اندازی نمایند