مشکل زمان ‌بندی نوبت دهی در سیستم‌های پیچیده خدمات درمانی: مروری جامع

مشکل زمان ‌بندی نوبت دهی در سیستم‌های پیچیده خدمات درمانی: مروری جامع


این مقاله مروری جامع از زمان ‌بندی نوبت دهی AS) ) در خدمات مراقبت‌ های بهداشتی ارائه می ‌کند در حالی که ما مشکلات زمان‌ بندی نوبت دهی و کاربردهای مختلف و رویکردهای راه ‌حل در سیستم‌ نوبت دهی های مراقبت‌ های بهداشتی را پیشنهاد می‌ کنیم. برای این منظور بیش از 150 مقاله علمی مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد.

خلاصه

ادبیات و مقالات بر اساس چندین ویژگی مشکل، به عنوان مثال، جریان بیماران، ترجیحات بیمار، و زمان ورود تصادفی و خدمات، دسته ‌بندی می‌شوند. روش‌های متعددی برای کوتاه‌تر کردن زمان انتظار بیمار و در نتیجه کوتاه ‌ترین زمان بیکاری در مراکز بهداشتی درمانی پیشنهاد شده است.

در میان مدل‌ سازی‌های موجود مانند مدل‌ های شبیه‌ سازی نوبت دهی ، تکنیک‌های بهینه ‌سازی ریاضی، زنجیره مارکوف و هوش مصنوعی نوبت دهی کاربردی ترین رویکردها برای بهینه ‌سازی یا بهبود رضایت بیماران در نوبت دهی در مراکز بهداشتی و درمانی هستند. در این مطالعه، معیارهای مختلفی برای ساختاربندی ادبیات اخیر مربوط به مشکلات نوبت دهی سرپایی در سطوح استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی انتخاب شده‌اند. بر اساس مقالات بررسی نوبت دهی ، برخی از مرورهای کلی جدید، تنظیمات مشکل، و رویکردهای مدل ‌سازی ترکیبی نوبت دهی برجسته شده‌اند.

1. معرفی نوبت دهی

امروزه، به طور گسترده ای شناخته شده است که یک فرآیند نوبت دهی مراقبت های بهداشتی به خوبی طراحی شده باید دسترسی به موقع و آسان به امکانات نوبت دهی مراقبت های بهداشتی را برای همه بیماران فراهم کند [1]. برنامه ریزی نوبت دهیAS) ) می تواند استفاده از منابع پزشکی پرسنل و امکانات گران قیمت را افزایش دهد و در عین حال نوبت دهی بیمار را کاهش دهد. برنامه ریزی نوبت دهی با هدف ایجاد یک سیستم نوبت دهی است که یک استاندارد کیفیت خاص را در برنامه نوبت دهی مراقبت های بهداشتی از وظایف زمان بندی تحت عدم اطمینان بهینه می کند.

کارکرد اولیه برنامه نوبت دهی های مدیریت مراقبت های بهداشتی به حداقل رساندن زمان نوبت دهی بیمار در بیمارستان های دولتی و افزایش رضایت بیمار است [2]. نوبت دهی خدمات بهداشتی درمانی که با تعداد زیادی از بیماران سرپایی کنار می آیند ممکن است موانع متعددی برای رفع آنها داشته باشند. به عنوان مثال، یک دوره نوبت دهی طولانی برای یک درمان بر تجربه بیمار تأثیر منفی می گذارد و ممکن است کیفیت مراقبت را کاهش دهد [3].

به طور کلی، مراکز مراقبت های بهداشتی مانند بیمارستان ها و کلینیک ها تعداد فزاینده ای از بیماران را جمع آوری می کنند که به خدمات آنها نیاز دارند. بیمارستان ها باید امکانات نوبت دهی مراقبت های بهداشتی سریع و مؤثر را برای پذیرش بیماران جدید و نگه داشتن مردم در حمایت از آنها اجرا کنند [4]. آنها باید گلوگاه ها را با موفقیت شناسایی کنند، تأثیر تنوع بر اساس تقاضا نوبت دهی را پیش بینی کنند و توزیع ظرفیت بهینه را محاسبه کنند [5].

مراکز مراقبت های بهداشتی با شناخت بهترین روش نوبت دهی ها، به کارگیری تکنیک های قابل اندازه گیری و داشتن تعهد به بهبود نوبت دهی ارزیابی می شوند. کلینیک های مراقبت های بهداشتی از سیستم های پشتیبانی نوبت دهی تصمیم برای ارائه خدمات کم هزینه و قابل ارزیابی به افراد برای حفظ کیفیت مراقبت خدمات نوبت دهی استفاده می کنند [6]. هدف راه حل های ارائه شده در ادبیات کاهش زمان نوبت دهی با توسعه سیستم های پشتیبانی تصمیم برای مدیریت خدمات کلینیک سرپایی [7] است.

در سال ‌های اخیر، سیستم نوبت دهی ‌های مراقبت ‌های بهداشتی برای ارائه خدمات نوبت دهی باکیفیت به بیماران با وجود بودجه ناکافی تحت فشار بوده‌اند. یکی از مهمترین مسائل مراقبت های بهداشتی، نوبت دهی ، کیفیت و دسترسی سریع به امکانات بهداشتی را بهبود بخشیده است. زمان یک عنصر اساسی در تضمین ایمنی و عملکرد بیمار است و زمان یک عامل تعیین کننده برای رضایت بیماران است [8].

جهت سفارش داشبورد مدیریتی تماس بگیرید

اصولاً اهداف نوبت دهی ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: کاهش هزینه های خدمات در نوبت دهی ، افزایش رضایت بیماران در نوبت دهی ، کاهش زمان انتظار در نوبت دهی ، بهبود انصاف و کاهش هزینه ها در مراقبت های بهداشتی در نوبت دهی [9]. یکی از موضوعات اصلی در مراقبت های بهداشتی نوبت دهی ، انصاف است، که نگرانی اصلی در نوبت دهی زمان بندی بیماران و پزشکان است [10].

جدای از انصاف در زمان ‌بندی، تشویق بیشتر از طریق یک چارچوب جدید به دست می‌آید که منحصر به این بخش است و قبلاً گزارش نشده بود. یکی دیگر از مسائل مهم در مورد انصاف، اصلاح اولویت‌های زمان‌ بندی شخصی است [11]. مشکل اصلی زمان ‌بندی نوبت دهی، بهینه ‌سازی منابع مراقبت ‌های بهداشتی نوبت دهی از طریق بهبود استفاده از منابع انسانی و تجهیزات پزشکی است که منجر به کاهش ارزش زمان انتظار بیمار می‌شود.

چندین مطالعه نشان داده اند که توضیح اولیه برای نارضایتی بیمار در برنامه ریزی سرپایی اغلب زمان انتظار طولانی است و زمان انتظار منصفانه بر اساس شایستگی بالینی مورد نیاز است [12]. مدل‌های شبیه ‌سازی یکی از شناخت ه‌شده‌ترین رویکرد نوبت دهی ها برای بررسی تأثیر عوامل تصادفی بر زمان انتظار بیماران و زمان بیکاری پزشکان در نوبت دهی ملاقات هستند [13].

مدل بهینه ‌سازی از یک روش بازپخت شبیه‌ سازی شده برای بهینه ‌سازی نوبت دهی ملاقات بیمار استفاده می ‌کند که میانگین دوره خدمات و کل زمان انتظار بیمار را کاهش می ‌دهد. با توجه به نتایج به‌ دست‌آمده، کل زمان خدمات و زمان انتظار بیمار نوبت دهی در مقایسه با وضعیت فعلی به ترتیب حدود 5 درصد و 38 درصد کاهش یافته است [14، 15]. آنها کیفیت راه حل های خود را از طریق نتایج ساختاری بررسی کردند و آنها را با روش های زمان بندی اکتشافی نوبت دهی با استفاده از یک شبیه سازی رویداد گسسته مقایسه کردند.

برخی از محققان [16، 17] برای کار پیشرفته در داخل ادبیات برای طرح‌بندی مدل‌ها برای به حداکثر رساندن تنوع نوبت دهی های بیمار، به حداقل رساندن زمان انتظار بیمار تحت تأثیر و افزایش رضایت بیمار درخواست کردند. آنها همچنین برنامه نویسی مجموعه پاسخ را برای حل مسئله بهینه سازی ترکیبی پیشنهادی تعریف کردند که ارزیابی مناسب مورد استفاده در هوش مصنوعی را نشان داد [18-20]. این مقاله مروری بر مشکل عدم نمایش از دیدگاه‌های زیر ارائه می‌کند: مشارکت ما در این مطالعه مروری، ارزیابی و بررسی همه کارهای علمی در نوبت دهی ملاقات از سال 2000 تا 2021، با تأکید بر تکنیک‌ های نوبت دهی پیچیدگی است. در بررسی نوبت دهی بیمار با کاربردهای متنوع، ما چندین نوع توصیف مشکل را بررسی می ‌کنیم.

علاوه بر این، ما همچنین کارهای موجود در حل نوبت دهی سایر مراقبت‌های بهداشتی، از جمله زمان انتظار نوبت دهی ، استفاده از هوش مصنوعی و تئوری صف در نوبت دهی را بررسی می‌کنیم. کار مروری ما حول محور زمان‌بندی نوبت دهی در پیچیدگی تحقیقات مراقبت ‌های بهداشتی با در نظر گرفتن این مشکل، مطالعه ‌شده ‌ترین مشکل زمان ‌بندی نوبت دهی مراقبت ‌های بهداشتی است که شرح داده شد، با تمرکز بر روش‌های مختلف مورد استفاده در نوبت دهی برای کاهش زمان انتظار و بهبود رضایت بیمار در مراقبت‌های بهداشتی نوبت دهی. ادامه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است.

بخش 2 مقالات موجود در مورد مشکلات برنامه ریزی سرپایی و کارهای مرتبط را مرور می کند. بخش 3 معیارهای عملکرد گسترده روش شناسی های حاضر در مسائل زمان بندی نوبت دهی را ارائه می دهد. بخش 4 حوزه های کاربردی مختلف و روش های کاربردی مراقبت های بهداشتی نوبت دهی را مورد بحث قرار می دهد، در حالی که عملکرد انتخاب بیماران دارای حوزه های بیشتری است.

یک فرد آسیب ‌دیده ارائه ‌دهنده نوبت دهی منتخب (که جریمه حامل و درآمد تسهیلات بهداشتی را تعیین می ‌کند)، یک روز خاص از هفته (تاخیر شرکت‌ کننده نوبت دهی)، و زمان مشخصی برای نوبت دهی (راحتی) را انتخاب می‌کند. در نهایت، یافته‌ ها و نتیجه‌گیری ‌ها برای راهنمایی‌های آینده در بخش 5 مورد بحث قرار می‌گیرند.

2. روش تحقیق نوبت دهی

هدف این جستجو کشف مقالاتی است که به دنبال تعیین بیمارانی هستند که برای نوبت دهی خود حاضر می شوند. در نتیجه، جستجو در ابتدا محدود به مقالاتی است که بر روی کلمه کلیدی اضطراری یا مترادف های آن تمرکز دارند. بررسی جامع بر اساس انتشارات مربوط به موضوع زمان ‌بندی نوبت دهی منتشر شده از سال 2000 تا 2021 در پایگاه داده Core Web of Science (WoS) است.

همانطور که مشاهده می شود، تعداد مقالات اخیر بیش از حد افزایش یافته است. شکل 1 درصد دامنه های کاربردی نوبت دهی را برای مشکلات برنامه ریزی بیمار و سرپایی نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، بیشتر درخواست های موجود برای نوبت دهی سرپایی در حوزه شیمی درمانی و رادیوتراپی است.

از این رو، ما یک نمودار دایره ای در مورد شاخه های مختلف مراقبت های بهداشتی که برنامه ریزی سرپایی سبز را در داخل یک بخش نوبت دهی رادیوتراپی انجام می دهند، توصیه می کنیم که به گونه ای تعریف شده است تا موقعیت های مختلف وجود واقعی را نشان دهد. اثربخشی مطالعات مورد بحث بر روی مسائلی که به ‌طور تصادفی تولید می ‌شوند و وضعیت موردی واقعی ارزیابی می ‌شود. نتایج بسیار دلگرم کننده هستند زیرا مدل های بهینه سازی توسعه نوبت دهی یافته می توانند بر عملکرد متخصصان انسانی غلبه کنند.

مشکل زمان ‌بندی نوبت دهی در سیستم‌های پیچیده خدمات درمانی: مروری جامع

همانطور که در شکل 1 مشاهده می شود، برنامه ریزی نوبت دهی در بسیاری از موضوعات بررسی ادبیات بحث شده است. به طور کلی، مشکلات بر اساس اطلاعات بسیار تجمیع شده در زمان های مختلف سال است. تقریباً نیمی از مشارکت‌ها در سال 2013 یا پس از آن مشاهده می‌شوند، که نشان ‌دهنده افزایش موضوعات برای محققان در برنامه زمان‌ بندی نوبت دهی است.

از آنجایی که تعداد کل نسخه ‌های خطی نوبت دهی بسیار زیاد است، ما نسخه ‌های خطی نوبت دهی را محدود به نسخه ‌هایی می‌ کنیم که در سال های 2014 و 2015 یا پس از آن ارسال شده‌اند. تعداد مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی در رابطه با این موضوع بین سال‌ های 2014 و 2015 محدود است. با این حال، تعداد مقالات منتشر شده پس از سال 2015 به دلیل مشارکت بین محققان و بخش مراقبت های بهداشتی افزایش نوبت دهی یافته است. آنها متوجه شدند که می توانند از مزایای این سیستم نوبت دهی ، از جمله زمان کار بهتر برای کارکنان و پیگیری مناسب برای بیماران عادی مبتلا به بیماری های مزمن، بهره مند شوند.

در شکل 2، شاخص‌ های انتشار متفاوتی را در زمان‌بندی نوبت دهی در نظر گرفته ‌ایم، مانند SCI (آبی)، SJR (نارنجی)، IOS (خاکستری) و JCR (زرد). همانطور که می بینیم، تعداد مقالات از سال 2000 تا 2021 در مورد SCI و JCR اندکی افزایش یافته است و نشان داده است که بسیاری از نویسندگان این مقاله را در برخی از مجلات معتبر منتشر می کنند. با این حال، موضوع زمان ‌بندی نوبت دهی نیز در این سال‌ها برای بسیاری از محققان شایع شده است زیرا برای خدمات و مدیریت مراقبت‌های بهداشتی نوبت دهی ضروری است.

مشکل زمان ‌بندی نوبت دهی در سیستم‌های پیچیده خدمات درمانی: مروری جامع

همچنین، در شکل 3، کلمات کلیدی نویسنده به احتمال زیاد مشکلات و روش نوبت دهی ها را تعریف می کنند. در مقابل، کلمات کلیدی پلاس شامل عبارات کلی مانند "سیستم های نوبت دهی "، "مراقبت های بهداشتی نوبت دهی "، "زمان رسیدن"، "WTS" و رضایت است. VOSviewer برای نمایش اتصال همزمان شبکه از 200 کلمه کلیدی استفاده می شود.

مقیاس گره تعداد کلمات کلیدی نوبت دهی را نشان می دهد و ضخامت خط نشان دهنده نزدیکی رابطه بین سه کلیدواژه اصلی است. سه عبارت پرکاربرد، «زمان‌ بندی نوبت دهی »، «بهینه‌ سازی نوبت دهی » و «مراقبت‌ های سلامت» در مرکز با یک برچسب برجسته‌تر و یک دایره برجسته شده‌اند. در گرافیک، تفاوت بین دو کلمه کلیدی نوبت دهی نشان دهنده شباهت کلمات از نظر ارتباط است.

به عنوان مثال، کلمه کلیدی "Healthcare " با عبارات متعدد دیگری مانند "سیستم نوبت دهی ها"، "بهینه سازی نوبت دهی "، "پذیرش نوبت دهی " و "زمان ورود نوبت دهی " ظاهر شد. در نتیجه، قرارگیری کلمه کلیدی نوبت دهی با تعداد کلمات کلیدی نوبت دهی دیگری که شباهت های مثبت دارند تعیین می شود. نقشه همزمانی نشان می‌ دهد که شبیه ‌سازی در زمان‌ بندی نوبت دهی شامل طیف گسترده‌ای از مسائل، از جمله بخش اورژانس، شبکه برنامه ‌ریزی بیمارستان، عملیات، برنامه ‌ریزی ظرفیت سرپایی، زمان‌بندی قرار و تخصیص منابع نوبت دهی است.

گره‌های کوچک ‌تر که با کلید واژه‌ نوبت دهی هایی مانند «تحویل زمان نوبت دهی »، «الگوریتم نوبت دهی »، «انصاف نوبت دهی »، «تخلیه نوبت دهی »، «تاخیر نوبت دهی » و «عملکرد نوبت دهی » همراه هستند، نشان‌ دهنده هم‌ فرکانس پایین ‌تر این کلمات در مقالات مورد بررسی هستند، علی ‌رغم ارتباط تنگاتنگ آنها با برنامه ریزی نوبت دهی.

مشکل زمان ‌بندی نوبت دهی در سیستم‌های پیچیده خدمات درمانی: مروری جامع

همچنین عناصر اصلی نوبت دهی برنامه ریزی بیماران فعلی را در تحقیقات عملیات OR) ) به تصویر می کشد. تعداد مقالاتی که در آنها به نظر می رسد کلمات کلیدی نوبت دهی با هم هستند، و ارتباط حوزه های مختلف تحقیقاتی آنها را بازسازی می کنند، برای محاسبه قدرت پیوند بین دو کلمه کلیدی نوبت دهی استفاده می شود.

این مشارکت این امکان را برای محققان در این زمینه نوبت دهی فراهم کرده است تا موضوعات جدید و جذاب بیشتری را انتخاب کنند. جدول 1 فهرستی از مدل‌های زمان ‌بندی نوبت دهی سرپایی و طبقه‌ بندی روش ‌ها را ارائه می‌ کند. بیشتر ادبیات به رویکردهای مدل‌ سازی نوبت دهی ارائه ‌شده در این مقاله مروری می ‌پردازد که به دست آوردن ثبات بین زمان انتظار بیماران و استفاده پزشکان از طریق مشاوره بیمارستان و منابع در نظر گرفته شده است.

در واقع، زمان انتظار مستقیم و غیرمستقیم یکی از عوامل عملی اولیه در زمان بندی نوبت دهی است. با این حال، این مدل سازی نوبت دهی برای کل فرآیند به دلایل زیادی دشوار است. اول، بر خلاف دوره انتظار مستقیم که در طی آن قرار متوقف می شود، یک پایان معمولی است. مسائل زمان انتظار به طور واقع بینانه تر به عنوان مشکلات نامحدود مدل سازی می شوند. دوم، به بیماران سرپایی یک زمان قرار ملاقات نوبت دهی مناسب برای انتخاب چندین ارائه دهنده ترجیحی در یک مشکل زمان بندی اختصاص داده می شود. همچنین، نوبت دهی های ساخته شده برای یک پزشک خاص با روزهای مختلف و پزشکان در یک روز واقعی همراه هستند.

3. نتایج و تجزیه و تحلیل نوبت دهی

تکنیک های زیادی در زمینه های تحقیقاتی مراقبت های بهداشتی وجود دارد. یکی از زمینه های مهم استفاده از برنامه ریزی نوبت دهی است. در این بخش، برخی از روش نوبت دهی ‌ها تحلیل می شوند تا مشخص شود کدام روش با مزایایی که به عنوان پایه دارند، کارآمدتر از بقیه است. مراحل پذیرش با یا بدون وقت قبلی فقط توسط خدمات آنلاین یا تماس معرفی می شود. هدف اساسی، به حداقل رساندن زمان دسترسی با اختصاص بخشی از منابع نوبت دهی به بیمارانی است که برای برنامه ریزی در همان روز یا در عرض چند روز تماس می گیرند [31، 32].

3.1. زمان‌بندی همپوشانی نوبت دهی OLAS))

مدل برنامه ریزی نوبت دهی با هم تداخل دارند OLAS) ) زمان انتظار بیمار و زمان بیکاری پزشک را در یک بیمارستان مراقبت های بهداشتی سرپایی با زمان خدمات تصادفی کوتاه می کند در حالی که استفاده پزشک و رضایت بیمار از نوبت دهی را به حداکثر می رساند [33-35]. مدل OLAS به تصمیم گیری دوره های همپوشانی بهینه بین نوبت دهی بیمار و زمان های خدمات اختصاص داده شده اشاره دارد.

OLAS معمولاً به عنوان یک مسئله بهینه سازی نوبت دهی برای به حداقل رساندن هزینه کل بیماران در انتظار و زمان بیکاری پزشکان نوبت دهی ، با توجه به توزیع های احتمالی برای جریان بیمار و زمان خدمات، فرموله می شود [36، 37]. این کشف باید به بهبود خدمات کلینیک و تضمین کیفیت خدمات نوبت دهی کمک کند [38].

مطالعه دیگری در بیمارستان دانشگاهی مصر [39] رضایت بیماران را از کیفیت خدمات نوبت دهی در کلینیک‌های سرپایی تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که نیاز به بهبود مستمر کیفیت و مراقبت در محیط نوبت دهی مراقبت‌های بهداشتی، عمدتاً برای جلب رضایت بیماران وجود دارد. فرآیند ایجاد یک دوره همپوشانی نوبت دهی در کلینیک ها با مفروضات مختلف به توزیع زمان خدمات، در طول زمان و عدم نمایش مربوط می شود [40، 41].

مزایای اصلی OLAS برای زمان ‌بندی نوبت دهی ، عدم وجود خدمات زمان ‌بندی خاص نوبت دهی ، مانند هشدار و هشدار زمان‌های همپوشانی نوبت دهی است. به طور کلی، OLAS بهره وری و سود را با وجود هزینه کارکنان اضافی افزایش می دهد. همچنین، برخی از تحلیل ‌های انتصابی بر اهمیت تعداد تحقیقات عملیات نوبت دهی تأکید دارند. هدف مدل OLAS تعیین تأثیر قرار ملاقات های همپوشانی نوبت دهی در یک بخش مراقبت های بهداشتی (کلینیک) است. واحدهای مختلفی در این فرآیند نوبت دهی دخالت دارند [42، 43].

3.2. روش زمانبندی نوبت دهی مارکوین (MSM)

تئوری صف کاربردهای متعددی در زمینه مدیریت نوبت دهی مراقبت های بهداشتی دارد. از آنجایی که آنها نقش مهمی را در بیمارستان ها ایفا می کنند، تحقیقات سیستم های صف اغلب بر دوره شلوغی و زمان انتظار متمرکز شده است. سیستم نوبت دهی معمولاً به این صورت تعریف می شود که بیمار وارد یک صف می شود، در یک نقطه خدمات توسط یک سرور (پزشک) به او سرویس می دهد و سپس از ردیف خارج می شود [44].

یک فرآیند تصادفی، نوعی زنجیره مارکوف تعبیه شده، بر انتقال حالت به حالت حاکم است. در همان زمان نوبت دهی ، مکانیسم احتمالی متفاوتی زمان صرف شده در هر مرحله را تعیین می کند. فرض بر این است که احتمالات انتقال به وضعیت فعلی بستگی دارد و زمان صرف شده در هر مرحله به شرایط فعلی و زیر بستگی دارد [45، 46]. بسیاری از محققان از روش‌های مارکوین برای بررسی تحقیقات نوبت دهی خدمات استفاده می ‌کنند، مانند تأخیر در تخلیه بار آمبولانس، از مدل صف ‌بندی مارکوی استفاده شد [47، 48]. تحلیل دیگری که از مدل مارکوین برای تخمین خدمات بیمار استفاده کرد، زمان انتظار مدل اولیه مارکوین در بیمارستان با استفاده از آمار سفارش بود [49، 50].

مدل‌های مارکوفی نشان می ‌دهند که وضعیت مراقبت‌های بهداشتی نوبت دهی اغلب به دنباله استاندارد مراحلی که با دقت دنبال می ‌شوند بستگی دارد. این اقدامات می توانند دشواری، هدف مطالعه، جمع آوری داده نوبت دهی ها، مفهوم و اعتبارسنجی و سیستم های مدل شبکه را فرموله کنند. روش زنجیره ‌ای نوبت دهی مارکووی برای زمان‌ بندی نوبت دهی، ایده جدیدی را ایجاد کرده است که در آن دانش در مورد آن رویکرد به تخصص یک یا دو عامل رزرو بستگی دارد [12].

تعداد جلسات و مدت زمان نوبت دهی متفاوت مدل تصمیم مارکوف یک خط مشی بهینه را برای یک مسئله معین تعیین می کند. برای مثال، تعداد بیماران نیمه اورژانسی که در یک هفته خاص برنامه ریزی شده اند، با توجه به تقاضای نوبت دهی مورد انتظار یا تعداد بیمارانی که قرار ملاقات نوبت دهی دارند، جهت پیش بینی شده بیماران را در نظر می گیرد [51، 52]. در هر دو مورد، فرض بر این است که در نوبت دهی تعداد بیماران این هفته تحت تأثیر تعداد بیمارانی که هفته گذشته وارد شده‌اند نیست. ما همچنین این دو روش مراقبت های بهداشتی OLAS) ) و MSM) ) را بر اساس اینکه چگونه برخی دیگر در کار خود در نظر گرفتند، بررسی کردیم.

بر اساس بررسی جدول 2، نشان داده ایم که بیشتر مقالات مربوط به برنامه ریزی قرار ملاقات نوبت دهی بین سال های 2021 و 2022 اعمال می شود. سیستم‌های مارکویی به غیر از OLAS به عنوان آن مدل دارای بخش‌های فرعی زیادی برای استفاده از روش ‌های بهینه ‌سازی مختلف نوبت دهی مانند برنامه‌نویسی عدد صحیح خطی مختلط (MILP ) ، تکنیک تصادفی و تئوری ‌های صف هستند.

مهم‌ ترین تفاوت بین مدل ‌های زنجیره مارکوف و سایر رویکرد نوبت دهی ها، وضعیت بیماران در یک دوره زمانی خاص است [60، 61] که جریمه ‌های زمان انتظار متفاوت نامیده می ‌شود. یک عامل کلیدی، ترتیب درمان بیمار است، به عنوان مثال، اولین خدمت اولیه FCFS . در مورد تعداد بالایی از بیمارانی که درخواست نوبت دهی خدمات مراقبتی دارند، ممکن است بیماران سفارش داده شده دیرتر وارد شوند قبل از بیمارانی که زودتر ویزیت می ‌شوند، در نتیجه باعث می‌شود سیستم «نرخ خدمات» خود را افزایش دهد.

با این حال، اجرای انصاف انعطاف ‌پذیری را کاهش می ‌دهد که به آن اهداف مختلف زمان انتظار می‌گویند. سیاست انصاف با تسریع ورود زودهنگام به جای برنامه ریزی برای دیر رسیدن زودتر از آنها [62، 63] ایجاد می شود. علاوه بر این، مشاهده شد که زمان انتظار یک فرد برای رویکرد معاصر بیشتر از رویکرد متوالی متغیر است. این ویژگی قابل توجه تفاوت در انصاف نوبت دهی را نشان می دهد [64] (جدول 3).