نصب نرم افزار دبیرخانه ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

نصب نرم افزار دبیرخانه ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان


نرم افزار دبیرخانه ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان به منظور مدیریت قرارداد های واگذاری اماکن ورزشی اداره کل به افراد حقیقی، حقوقی و هیات های ورزشی طراحی و نصب گردید

نرم افزار دبیرخانه ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان به منظور مدیریت قرارداد های واگذاری اماکن ورزشی اداره کل به افراد حقیقی، حقوقی و هیات های ورزشی طراحی و نصب گردید. در این نرم افزار ابزارها، امکانات و گزارش های ویژه ای جهت مدیریت بهتر در اختیار کارشناسان و مدیران سازمان قرار داده شده است.

ویژگی های نرم افزار :

 • ثبت اطلاعات اماکن و تصاویر مربوط به مکان
 • ثبت اطلاعات مستاجرین بصورت حقیقی و حقوقی
 • ثبت اطلاعات مربوط به قراردادهای اجاره بها
 • ثبت وضعیت کارشناسی رسمی مکان ورزشی
 • ثبت و مدیریت آبونمان های مکان ورزشی
 • ثبت واریزی های اجاره بها و آبونمان مکان ورزشی
 • ثبت چک ها و تعهدات و ضمانت نامه ها
 • تعیین وضعیت مستاجرین و تاریخچه آنها
 • تعیین درآمد سالیانه
 • گزارش جامع درآمد از درآمدهای سالیانه و محل درآمد
 • تعیین درصد رشد اجاره بها برای رشد سالیانه اجاره بها بر اساس نرخ مصوب تورم سالیانه

این نرم افزار بر اساس پلتفرم وب و شبکه داخلی اداره کل نصب و راه اندازی گردیده است.