D

نرم افزار داشبورد مدیریت


داشبورد مدیریتی یا management dashboard یک رابط گرافیکی با استفاده از داده های زمان واقعی است. داشتن این اطلاعات به مدیران این امکان را می دهند تا تصویری کلان از جایگاه سازمان در برابر معیار های مهم بدست آورند، فرصت های گسترش پروژه را شناسایی کرده و در مواردی که نیاز به پیشرفت دارند، موانع را به درستی ببینند. شما از طریق داشبورد مدیریتی میتوانید یک رابط گرافیکی و تصویری داده ها را بررسی کنید. مدیران سازمان ها میتوانند از طریق این اطلاعات، نمای کلی از سازمان یا شرکت خود بدست آورند و آن را در مقابل بحران های مختلف ایمن کنند. داشبورد مدیریتی میتواند اعداد، شاخص های کلیدی عملکرد (kpi) و حتی در کارت های امتیاز دهی عملکرد را در صفحه ای مجزا و با دسترسی های مختلف برای مدیران سطوح بالای سازمانی نمایش دهد.