انواع داده ها در داشبورد‌های مدیریتی سازمانی

انواع نمایش داده ها در داشبورد مدیریتی


در داشبورد مدیریتی، می توانید انواع مختلفی از نمایش داده ها را استفاده کنید تا اطلاعات را به صورت داده های قابل نمایش و روشن به مدیران یا کاربران مختلف نشان دهید. در این مقاله، به بررسی انواع مختلف داده ها در نرم افزار داشبورد مدیریتی GR TEAM خواهیم پرداخت.