راه اندازی پورتال سازمانی فروش آنلاین بلیت سالن های ورزشیراه اندازی پورتال سازمانی فروش آنلاین بلیت سالن های ورزشی


پورتال فروش آنلاین بلیط سالن های ورزشی با استفاده از سیستم پورتال سازمانی GR طراحی و ارائه گردید. در این سیستم کاربران می توانند با مراجعه با سایت http://mintsport.ir بیلط سالن های ورزشی را خریداری کرده و یا برای اوقات فراغت خود سالن ورزشی رزرو نمایند


1394/06/22