رموز خودباوری اعتماد به نفس و موفقیترموز خودباوری اعتماد به نفس و موفقیت


رموز خودباوری اعتماد به نفس و موفقیت

 با سلام و آرزوی شروع روزی خوش و توام با موفقیت و با این امید که دستیابی به آرزوهای قشنگ کوچک و بزرگتان هر چه زودتر تحقق پیدا کند، هر چند ممكن هست كه هر روز یك مقاله با عنوانی مشابه در این موارد مطالعه کرده باشید ولی تمرین این روشی که در ذیل مرور خواهید کرد ضرر ندارد چون در عین حال که ساده هست نتیجه بخش هم هست بدین ترتیب که با ایجاد حس خودباوری و تقویت اعتماد به نفس در مدتی کمتر از یکماه (چهار هفته) اسرار موفقیت های زندگی برای شما دست یافتنی خواهد شد.

شما هم می توانید هر روز یك صفت مثبت و موثر را برای تقویت اعتماد به نفس در خودتان پرورش دهید.

هفته اول :

 

روز اول : باور كنید كه موجودی بی نظیر در عالم هستید.

روز دوم : دیگران را همینطوری كه هستند بپذیرید.

روز سوم : به هنر و استعداد دیگران حسادت نورزید.

روز چهارم : هیچگاه خشمگین نشوید و همواره خونسردی خود را حفظ كنید.

روز پنجم : به دیگران احترام بگذارید.

روز ششم : با انسانهای ژرف اندیش معاشرت كنید و از انسانهای عیبجو و بدبین دوری كنید.

روز هفتم : دیگران را دوست بدارید.

 

هفته دوم :

روز اول : دست دیگران را برای یاری و كمك بفشارید.

روز دوم : دیگران را ببخشید.

روز سوم : انتظارات خود را از دیگران كاهش دهید.

روز چهارم : دیگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهید.

روز پنجم : خود را سرزنش نكنید.

روز ششم : انتظارات منفی و غیرمنطقی را از ذهن خود بیرون كنید.

روز هفتم : خود را جدی بگیرید.

 

هفته سوم :

روز اول : دیگران را بخشی از وجود خود ببینید.

روز دوم : خطاها و لغزشهای خود را جدی نگیرید.

روز سوم : تصور ذهنی خود را از دیگران اصلاح كنید.

روز چهارم : ارزشهای نیك را در خود تقویت كنید.

روز پنجم : احساس رضایتمندی و خشنودی از خود را افزایش دهید.

روز ششم : از تكنیك های تنفس عمیق و تغذیه سالم استفاده كنید.

روز هفتم : تبسم و خوش خلقی را تمرین كنیم.

 

هفته چهارم :

روز اول : مسولیت كارهای خود را بپذیرید.

روز دوم : سعی كنید خطاها و لغزشهای خود را كاهش دهید.

روز سوم : مشكلات را آسان بگیرید و از دیگران برای رفع آنها یاری بخواهید.

روز چهارم : به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد كنید.

روز پنجم : در صدد توجیه خود نباشید.

روز ششم : برای شادیهای خود پیش فرض و شرایط مشخص نكنید.

روز هفتم : به واقعیات درون خود تمركز دهید.

 

اعتماد به نفس دیدگاهی است که به فرد اجازه میدهد تا از خود تصویری مثبت و واقعی داشته باشد. افراد با اعتماد به نفس بالا به تواناییهایشان بهتر اعتماد میکنند٬ به طور کلی حس میکنند که بر زندگیشان کنترل دارند و باور دارند که در یک طیف منطقی قادر به انجام کارهایی هستند که میخواهند و برنامه ریزی میکنند. داشتن اعتماد به نفس به این معنی نیست که فرد قادر به انجام همه کاری هست بلکه افراد با اعتماد به نفس انتظارات واقع گرایانه دارند. حتی وقتی که بعضی از انتظاراتشان برآورده نمیشود دیدگاه مثبتشان را حفظ میکنند و خودشان را قبول دارند. بطور کلی آنهایی که اعتماد به نفس کمتری دارند برای اینکه در مورد خودشان احساس خوبی داشته باشند به مقدار زیادی به تایید دیگران وابسته هستند. آنها معمولا از ریسک کردن اجتناب میکنند به خاطر اینکه از شکست میترسند. معمولا انتظار موفق شدن ندارند. معمولا خودشان را دست کم میگیرند و اگر تشویق یا تحسین بشوند آنرا کوچک جلوه میدهند یا رد میکنند. برخلاف این افراد آدمهای با اعتماد به نفس ریسک رد شدن از طرف دیگران را قبول میکنند به خاطر اینکه به تواناییهای خودشان اعتماد دارند. آنها خودشان را میپذیرند و این حس را ندارند که باید خودشان را وفق بدهند تا پذیرفته شوند که پرورش این دیدگاه مثبت و خودباوری راه آغازین موفقیت های بزرگ و آرزومندانه است ...

 

پیروز و سربلند باشید

 دانشنامه اقتصاد

 


1394/10/01