راه اندازی پورتال سازمانی پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانراه اندازی پورتال سازمانی پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان


سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه توسط متخصصان شرکت پرتوهای طلایی ارتباطات ایرانیان طراحی و و راه اندازی شد. برای طراحی  پورتال پارک علم و فناوری از سیستم مدیریت محتوای GR استفاده شده است


1394/06/22