راه انداری پورتال سازمانی شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوینراه انداری پورتال سازمانی شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق  در منطقه زنجان و قزوین


پورتال سازمانی شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین با سیستم GR راه اندازی شد.سیستم پورتال سازمانی GR با تلاش متخصصان شرکت برای طراحی پورتال های مختلف با قابلیت های متفاوت طراحی شده است که امکان افزودن ماژول های اختصاصی را دارا می باشد.

در این پورتال از ماژول سهام جهت ارائه خدمات آنلاین شرکت استفاده شده است که دارای قابلیت های فراوانی از جمله: اعلام سود سهام ، ثبت درخواست خرید و فروش و... می باشد.


1394/03/10