پشتیبانی

امروزه نرم افزارها جای خود را در زیر ساخت فرآیند های تولید و تجارت باز کرده اند و بدون استفاده از نرم افزار و سیستم های رایانه ای بخش عمده ای از فرآیند های تجاری و صنعتی امروزی دچار مشکل می گردند. با توجه به این موضوع انتخاب و خرید نرم افزار برای سیستم های رایانه ای و آنلاین به فرآیندی پیچیده و حساس بدل شده است، زیرا با یک انتخاب نادرست ممکن است حجم بسیاری از اطلاعات که با هزینه زیادی در سیستم ثبت شده است دچار مشکل گردد. متخصصین عرصه IT معتقد اند که مهمترین گزینه در انتخاب یک نرم افزار خدمات پشتیبانی ارائه دهنده نرم افزار است و حتی برخی آن را بیشتر از کارآیی نرم افزار می دانند.

متخصان شرکت پرتوهای طلایی در راستای تحقق شعار سازمانی شرکت که پشتیبانی را مهمترین وجه تفاوت شرکت می دانند، در تلاش اند تا با ارائه خدمات پشتیبانی برتر منافع مشتریان خود را تامین نمایند تا مشتریان شرکت با آرامش خاطر و بدون دغدغه از سیستم های نرم افزاری خود، صرفا به امور تجاری و تولیدی بپردازند. خدمات پشتیبانی شرکت در بخش های مختلفی از قبیل رفع مشکلات سیستم، بروز رسانی نرم افزار، بروز رسانی سطوح امنیتی سیستم، خدمات مشاوره ای جهت توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و ... می باشد.