نصب و راه اندازی میز خدمت الکترونیک در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

نرم افزار میز خدمت الکترونیک در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان نصب و راه اندازی گردید.
نصب و راه اندازی میز خدمت الکترونیک در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

نرم افزار میز خدمت الکترونیک در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان نصب و راه اندازی گردید. در این سامانه امکان دسترسی به سامانه های مختلفی از قبیل اتوماسیون اداری، صدور بیمه ورزشی، اخبار اداره، نظر سنجی و سایر بخش ها فراهم شده است.